20140416_Hedemora Miljö_0097_web

Nyhet!

För att ytterligare förstärka Hedemora Miljös profilering mot miljötransporter, har vi förvärvat  BS Sanering AB i Avesta, från 1:a september 2018.
 
BS Sanerings verksamhet omfattar för närvarande 3 slamsugare, 3 spolbilar och en avancerad buss för filmning av rörsystem, mm.

Vi har engagerat Jan Hellsten (nyligen pensionerad från Maserfrakt) på konsultbasis att på deltid styra verksamheten i BS Sanering. Detta sker under en begränsad tid samtidigt som vi planerar för att integrera BS i Hedemora Miljös verksamhet.
 
Vi hälsar nya medarbetare / kollegor välkomna till Hedemora Miljö-familjen.
 
 /  Stig